Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.

Om en verksamhet är kranmärkt betyder det att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.

Varför är kranvatten det bästa alternativet för miljön och din plånbok?

Minst 300 gånger bättre för miljön

Med kranvatten slipper du transporter och tillverkning av vattenflaskor som orsakar onödiga koldioxidutsläpp och avfall. Det gör att en liter kranvatten är 300 gånger bättre för miljön jämfört med samma mängd flaskvatten. Kranvatten är hälsosamt och hållbart, både för dig och miljön.

Mer om detta kan du läsa i den här rapporten.

Minst 250 gånger billigare

En liter kranvatten kostar 250 gånger mindre än samma mängd flaskvatten. Då har vi ändå räknat på det billigaste literpriset på flaskvatten, köpt i en vanlig matbutik. Kranvattnet är dessutom lokalproducerat och levereras direkt till din kran.

Vill du kranmärka din verksamhet och använda kranmärkningssymbolen?

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller till exempel enskilda konferenser och event som din organisation anordnar. Tänk på att Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning och inte en certifiering, det innebär att  ni själva ansvarar för att leva upp till vad det innebär att vara kranmärkta. Svenskt Vatten hjälper er med själva logotypen och det ni behöver veta för att kranmärka.

Genom kranmärkningen tar du ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten. #kranmärkt

Vilka har visat intresse att Kranmärka sin verksamhet?

Vi har listat de företag och organisationer som, via Svenskt Vatten, visat intresse för att Kranmärka sin verksamhet. Listan uppdateras regelbundet.

 

Visa organisationer

Tre enkla steg till kranmärkning

  1. Börja internt och se över var, när och om ni använder flaskvatten idag. Till exempel matsal & kafeteria, interna möten, externa konferenser och event.

  2. Välj ut vilka områden som bör prioriteras för kranmärkningen (t.ex. börja med ett event eller en konferens alternativt en hel arbetsplats), ta sedan område för område och förändra inköpen.

  3. Sätt upp interna mål och policys för hur ni använder vatten – följ upp!

Tips & Råd

Förenkla och förbättra alternativen till flaskvatten till exempel genom en kolsyremaskin eller fina kannor att servera vatten i. Dela ut återanvändningsbara flaskor som kan fyllas på med kranvatten.

Engagera medarbetare – informera i nyhetsbrev och på intranät om varför ni serverar kranvatten och ge tips på hur den enskilda individen kan vara med och bidra.

Sprid till andra – var stolta och berätta om varför ni serverar rent kranvatten! Lägg in loggan i mailsignatur eller berätta om den i er hållbarhetsredovisning.

Ta ställning för en bättre miljö

– välj kranvatten och bli kranmärkt!

Genom att kranmärka tar din organisation ställning för miljön och vårt vatten. Det betyder att ni bara serverar rent kranvatten och väljer kranvatten framför flaskvatten i er verksamhet. Hälsosamt och hållbart, närproducerat och utan transporter och avfall.
Se kranmärktexempel!

 

Ansök du med

Ansök om kranmärkning

Du kan välja att kranmärka hela din verksamhet eller enskilda konferenser och event som din organisation anordnar.

e40008edc11ffb89a0c73e8f2ed74cf2QQQQQQ